Kredyty obrotowe

Obecnie najczęściej wykorzystywanymi metodami finansowania bieżących potrzeb firm są kredyty obrotowe. W praktyce oznacza to, że pieniądze otrzymane od banku są przeznaczane na cele związane z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą, zakupem materiałów, towarów, usług, z procesem rozliczeń pieniężnych oraz na inne wydatki związane z działalnością gospodarczą. Banki coraz chętniej udzielają kredytów małym firmom, które są najbardziej zainteresowane kredytami obrotowymi. Przy tym wprowadzają uproszczone procedury, rezygnują zabezpieczeń, indywidualnie negocjują warunki np. zwiększając kwoty do wykorzystania dla stałych klientów, w zależności od kondycji finansowej klienta mogą też zaoferować automatyczne odnawianie linii kredytowych. Ceny takich produktów bankowych są konkurencyjne, a warunki udzielania kredytów obrotowych i ich spłacania elastyczne, dostosowywane do potrzeb każdego klienta. Zdaniem ekspertów, kredyty obrotowe skierowane są do dojrzałych firm i rzeczywiście najczęściej zaciągają je duże firmy produkcyjne. Zamiast kredytu obrotowego banki często proponują factoring, który ma szeroki wachlarz usług, ale jest dużo droższy. Ceny kredytów obrotowych są zróżnicowane, ponieważ banki ustalają stawkę indywidualnie. Przy wyborze tego kredytu należy wziąć pod uwagę nie tylko cenę, lecz też to, jakiego zabezpieczenia wymaga bank (może chcieć obciążyć nas hipoteką). Często firmy potrzebujące kredytu obrotowego życzą sobie oprócz odpowiedniej kwoty, także szybkiej realizacji. Możliwe jest otrzymanie kredytu obrotowego następnego dnia od podpisania właściwej umowy, pod warunkiem, że przedsiębiorca przygotuje wcześniej udokumentowanie zdolności kredytowej.

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski, czyli w skrócie NBP jest polskim bankiem głównym (centralnym) z główną siedzibą umiejscowioną w Warszawie. Głównym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomy cen, jednocześnie wspierając politykę gospodarczą.
Do ich zadań należy także organizowanie rozliczeń pieniężnych, refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Jednym z organów NBP jest Rada Polityki Pieniężnej.

NBP swoją działalność rozpoczął w roku 1945, eliminując (zastępując) wówczas istniejący Bank Polski Spółka Akcyjna. Pierwotnie funkcjonował on co prawda jako zwykły bank państwowy pod nadzorem ministra skarbu – trwało to aż do lat 80., kiedy to zajmował się działalnością ogólnobankową – był monopolistą między innymi w dziedzinie emisji pieniądze, jednak nie tylko – zajmował się także udzielaniem kredytu oraz gromadzenia zapasów/oszczędności. Przełom nastąpił w czasie przemian ustrojowych, kiedy to utworzono banki komercyjne oraz regionalne, co oswobodziło NBP z obowiązków – zajął się on tylko emisją pieniądza i polityką monetarną.

Najważniejszymi bankami wydzielonymi z NBP są:
– Powszechna Kasa Oszczędności – 1987
– Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie – 1989
– Bank Śląski w Katowicach – 1989
– Bank Przemysłowy w Krakowie – 1989
– Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie – 1989
– Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie – 1989
– Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi – 1989
– Bank Gdański – 1989
– Bank Zachodni we Wrocławiu – 1989
– Polski Bank Inwestycyjny – 1993

Dnia 1 stycznia roku 1995 nastąpił przełom, gdyż Narodowy Bank Polski przeprowadził denominację złotego. Dzięki Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku Narodowy Bank Polski ma zapewnioną mocną pozycję w tak zwanym systemie instytucji politycznych. Kadencja prezesa NBP trwa 6 lat i jest on powoływany przez Sejm. Aktualnym prezesem od 11 czerwca 2010 roku jest pan Marek Belka. Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd. Zwykle w Jego skład wchodzi od 6 do 8 członków. Wybiera ich prezydent na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Elastyczność i ograniczenia rachunku i lokat

Pod niemal każdym względem rachunek oszczędnościowy jest bardziej elastyczny od lokat. Jedyne ograniczenie wprowadzają opłaty za zlecenie przelewu. Choć pierwsza wypłata w miesiącu przeważnie odbywa się bez prowizji, to następne obciążają w mniejszym lub większym stopniu nasze konto, a to przy częstych wypłatach oznacza, że naliczone odsetki są niższe od sumy opłat. W ten sposób więcej zapłacimy za samo prowadzenie konta niż zaoszczędzimy. Natomiast możliwość dokonywania wpłat to kolejna różnica między lokatami a rachunkami oszczędnościowymi. W przypadku lokaty terminowej kwota wpłacana jest jednorazowo i w trakcie jej trwania nie można dokonać żadnej dopłaty. Jeśli pojawi się dodatkowy przypływ gotówki, możemy założyć po prostu inną lokatę. Rachunek oszczędnościowy nie ma ograniczeń dotyczących wpłat. Posiadając numer konta możemy przelewać oszczędności, kiedy tylko mamy taką potrzebę. Dlatego przy wyborze pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym, ważne jest jak dużą sumą jednorazowo dysponujemy. W przypadku lokat taki minimalny wkład jest określony, dlatego posiadając co najmniej wskazaną sumę przez bank i przewidując, że przez dłuższy czas nie będzie ona potrzebna, zdecydujmy się na lokatę długoterminową z nieco wyższym oprocentowaniem niż będziemy mieli na rachunku. Lokata długoterminowa przeznaczona jest też dla osób, które chcą uniknąć pokusy wydawania pieniędzy – utrata odsetek przy wypłatach powstrzymuje do zerwania lokaty. Krótkoterminowa lokata odnawialna to alternatywa dla tych, którzy są przekonani, że wkrótce będą im potrzebne zaoszczędzone pieniądze. Pamiętajmy, że przy krótszych terminach lokat wymagania co do minimalnej kwoty są surowsze. Jeśli zamierzamy w miarę regularnie oszczędzać, dokonując co pewien czas dopłat, wybierzmy jednak rachunek oszczędnościowy.

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki pieniężnej, czyli w skrócie RPP jest organem Narodowego Banku Polskiego. Ich zadaniem jest coroczna realizacja polityki pieniężnej oraz ustalanie nowych założeń. RPP ustala między innymi wysokość stóp procentowych, określa zasady operacji oraz ustala zasady, tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdzają także plan finansowy tak zwanego banku centralnego oraz wypełniają sprawozdanie z corocznej działalności Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej ukształtowała się dnia 17 lutego 1998 roku.

Głównym, a co za tym idzie najważniejszym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność pieniądza polskiego – ma on mieć stabilną oraz niską inflację. Drugim, także ważnym celem jest dbanie o wzrost gospodarczy, jednak tylko i wyłącznie kiedy nie koliduje to z celem głównym – inflacyjnym.

Do innych, mniej ważnych należą między innymi zadania takie jak:

– Ustalanie zasad operacji otwartego rynku
– Ustalanie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego
– Ustalanie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania poprzez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów
– Wypełnianie sprawozdań z działalności Narodowego Banku Polskiego
– Zatwierdzanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego
– Składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania zadań polityki pieniężnej

Do składu Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes Narodowego Banku Polskiego (jako przewodniczący) oraz pozostałych dziewięciu członków, powoływanych równo po trzech poprzez Sejm, Senat oraz prezydenta – na okres lat sześciu, jednak, gdy dany członek będzie się źle sprawował – możliwa jest Jego degradacja w trybie natychmiastowym.

Rodzaje hipoteki

Wyróżniamy dwa rodzaje hipoteki: umowna oraz przymusowa. Hipoteka umowna jak sama nazwa wskazuje dotyczy dobrowolnego podpisania określonej umowy, na przykład kredytu mieszkaniowego. Kwota wpisana w hipotekę zawsze oznacza górną wartość wierzytelności. Gdy decydujemy się na ustanowienie hipoteki niezwykle ważne jest to, aby powiązać ją z naszym kredytem mieszkaniowym. Dlatego zawsze podstawową czynnością wykonywaną podczas takich czynności jest wpisanie formuły stwierdzającej, że hipoteka pokrywa spłatę całego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi dodatkowymi opłatami związanymi bezpośrednio z kredytem. Bardzo istotne jest podanie szczegółowych danych dotyczących kredytu, czyli daty zawarcia umowy oraz jej numeru.
Ustanowienie takiej hipoteki zawsze wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat, do których zaliczamy przede wszystkim podatek od ustanowienia hipoteki, który obecnie wynosi 19 złotych. Podatek ten należy opłacić we właściwym Urzędzie Skarbowym do czternastu dni po ustanowieniu hipoteki. Najczęściej podpisanie hipoteki ma miejsce w momencie podpisywania umowy kredytowej. Dużo banków wymaga, aby hipoteka została wpisana do ksiąg wieczystych, dopiero wówczas udzielają kredytu. Wpis taki to kolejne opłaty, które trzeba ponieść w momencie ustanawiania hipoteki. Obecnie wpis taki to koszt dwustu złotych.

Drugim rodzajem hipoteki jest ta wspomniana wcześniej – przymusowa, która nie jest związana z obustronną wolą, a z decyzją administracyjną, postanowieniem sądu czy też prokuratora. Powstaje ona bez woli właściciela nieruchomości.
Hipoteka wygasa wraz ze spłatą wierzytelności albo złożeniem jej równowartości w sądowym depozycie wraz ze zrzeknięciem się prawa do odbioru tej sumy pieniężnej.
W obecnych czasach hipoteka to często jedyny sposób na otrzymanie kredytu mieszkaniowego. Kryzys gospodarczy sprawił, że warunki otrzymania kredytów są bardzo zaostrzone. Sposób weryfikacji kredytobiorców jest bardzo dokładny i nie wszystkim przyznawane są kredyty. Bank musi być niemal w stu procentach pewny wypłacalności kredytobiorcy. Ustanawianie hipoteki na nieruchomość, w której mieszkamy jest bardzo niebezpieczne. Na wypadek wpadnięcia w tarapaty finansowe i stracenia zdolności kredytowej stracimy również dach nad głową.
Szukaj
Sonda - akcje

  Jakie akcje posiadasz w swoim portfelu finansowym?

  • ALIOR BANK
  • ENEA
  • MBANK
  • PGNIG
  • TAURON

  Zobacz wyniki

Ciekawe video
Najnowsze komentarze
 • MrHubi o Złote Myśli
  Programy partnerskie są ciekawą formą zarobku na stronach internetowych. Trzeba tylko s...
 • Strategiusz o Pozycjonowanie stron internetowych
  Próbowałem jakiś czas temu pozycjonować swoją stronę internetową pensjonatu ale nie...
 • Masłowski P. o Leasing
  Przydałoby się auto w firmie, tylko muszę rozważyć czy bardziej będzie dla mnie korz...
 • Siedlewski o Firma w sieci
  Prowadzę już kilka lat firmę w sieci i jestem bardzo zadowolony. Akurat mnie się udał...
 • Mateuszello o Kredyty gotówkowe
  Niedawno władowałem się w kredyt gotówkowy i teraz mam przez to problemy. Z pensji nie...
szafki warsztatowe
Rynek i finanse kredyty gotowkowe firma w sieci leasing hipoteka pozycjonowanie stron internetowych a 2 zagadnienie finansowa tworzenie strony internetowej tworzenie prezentacji praca jako pisarz copywritting sprzedaz produktow a 3 zagadnienie finansowa a 2 adtaily zlote mysli program partnerski nazwa pl program afiliacyjny nazwa pl wspolpraca z allegro a 4 zagadnienie finansowa a 3 program partnerski helion lancuszki google adsense netshare pisanie artykulow a 5 zagadnienie finansowa a 4 programy partnerskie zaklady sportowe wlasna strona internetowa zalety pracy przez internet wady zarabiania w internecie a 6 zagadnienie finansowa a 5 jak zarabiac zarobki w internecie zarabianie w sieci na czym zarobic praca a 7 zagadnienie finansowa a 6 umowa o prace w internecie praca w internecie a prawo praca a dziecko artysta w internecie kazdy chcialby pracowac przez internet a 8 zagadnienie finansowa a 7 praca przez internet sposoby zarabiania przez internet zarabianie w internecie stala praca marzeniem wielu polakow polska krajem bezrobocia a 9 zagadnienie finansowa a 8 polska atrakcyjnym krajem dla mlodych dlaczego bezrobocie w naszym kraju spadlo w ostatnim czasie zagraniczne posrednictwo pracy czy anglia i stany zjednoczone to juz przezytek platna pomoc posrednika pracy a 10 zagadnienie finansowa a 9 czy warto szukac zatrudnienia w kraju czy warto poswiecac wszystko dla wyjazdy prasowe ogloszenia dla naiwnych kryzys na rynku pracy bezrobocie nie jedno ma imie a 11 zagadnienie finansowa a 10 zle warunki pracy darmowe szkolenia dla bezrobotnych szkolenia szansa dla pozostajacych bez pracy krotkotrwale zatrudnienia praca sezonowa dla nieletnich a 12 zagadnienie finansowa a 11 wyzysk polskich pracownikow czy warto pracowac na czarno umowa zlecenie zamiast umowy o prace jak poradzic sobie z kryzysem nie musisz kupowac samochodu bo go posiadac a 13 zagadnienie finansowa a 12 idealny zaklad pracy sposob na zarobek praca na etacie pisanie cv zadania pracodawcy a 14 zagadnienie finansowa a 13 bezrobocie gdzie chca pracowac kobiety obowiazki pracodawcy praca w nowej firmie co nalezy sie pracownikowi a 15 zagadnienie finansowa a 14 co robic w czasie szukania pracy najpopularniejsze kierunki ogloszenia o prace gdzie szukac pracy idealna praca a 16 zagadnienie finansowa a 15 kilka pytan z rozmow kwalifikacyjnych wymuszony urlop praca sezonowa nietypowe cv wyjazd do pracy kobiet za granice a 17 zagadnienie finansowa a 16 nauka jezyka najczestsze wymowki kiedy sie spoznimy rozmowa z pracodawca praca w domu pracujacy student a 18 zagadnienie finansowa a 17 praca w kraju kwitnacej wisni praca emerytow gdzie szukac dobrej pracy kredyty hipoteczne kredyty chwilowki a 19 zagadnienie finansowa a 18 kredyty samochodowe kredyty mieszkaniowe rodzina na swoim czyli kredyty preferencyjne karta kredytowa i linia kredytowa kredyty konsolidacyjne a 20 zagadnienie finansowa a 19 kredyty obrotowe narodowy bank polski elastycznosc i ograniczenia rachunku i lokat rada polityki pienieznej rodzaje hipoteki zagadnienie finansowa a 20